پیام تسلیت رییس کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص فاجعه منا