کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی و اصفهان به زودی افتتاح می شود