نخستین جلسه بررسی توافقنامه کانون سردفتران و اعضای دانشگاه گرونوبل فرانسه برگزار شد