به دنبال فراخوان کانون سردفتران: بیش از500 سردفتراسناد رسمی جهت تحصیل در مقاطع عالی دانشگاه های فرانسه ثبت نام کردند