اطلاعیه سرپرست مرکز علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران