گرامیداشت روز دفاتر اسنادرسمی در چهارمحال و بختیاری