مراسم کتابت آیه 282 سوره مبارکه بقره در همدان برگزار شد