دیدار نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران و رییس دفترنظارت تحصیلی با آقای فریبرز خشا سردفتر اسناد رسمی در شهر ونکوور کانادا