سخنگوی قوه قضاییه در غرفه کانون سردفتران: تعاملات کانون سردفتران با قوه قضاییه و سازمان ثبت جای قدردانی دارد