شخصیت های حقوقی و علاقمندان در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات از غرفه ماهنامه کانون سردفتران بازدید کردند