اعضای جدید هیات مدیره جامعه سردفتران و دفتریاران شهرستان کرج انتخاب شدند