همایش "تبیین ویژگی‌های کارت شناسایی ملی و کاربرد آن در دولت الکترونیک" برگزار شد