پیروزی تیم فوتبال کانون سردفتران در نخستین مسابقه با تیم منتخب رسانه های ورزشی ایران