نخستین جلسه کارگاه آموزشی دستگاه کارتخوان(pos) در کانون سردفتران برگزار شد