بیانیه کانون سردفتران و دفتریاران به مناسبت روز جهانی قدس