کسب مقام سومی تیم فوتسال کانون کرمانشاه در مسابقات جام رمضان