اولین دوره انتخابات هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان همدان برگزار شد