اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص نقل و انتقال خودرو