جشن انقلاب در کانون سردفتران و دفتریاران برگزار می شود