بازتاب بیانیه کانون سردفتران به مناسبت 22 بهمن (1388) در رسانه ها