بازتاب خبر تجدید بیعت سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی با آرمان های امام راحل(ره)