اطلاعیه مرکز آموزش علمی کاربردی کانون درخصوص ثبت نام دوره‌های کاردانی