تبریک رییس کانون سردفتران و دفتریاران به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به کشور