سردفتران و دفتریاران بازنشسته تهران و البرز گرد هم آمدند