دومین دوره انتخابات هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل برگزار شد