اطلاعیه رییس مرکز علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران