دومین دوره انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران مازندران برگزار شد