استمداد از همکاران گرامی برای کمک به هموطنان زلزله زده در کرمانشاه