اولین دوره انتخابات هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان گلستان برگزار شد