مراسم گرامیداشت مرحومه افسانه عزیزی در استان کرمانشاه برگزار شد