دیدار رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با معاون وزیر دادگستری فرانسه