پیام رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی کانون به مناسبت آغاز سال تحصیلی