برگزاری نخستین جلسه هیات نظارت بر ششمین دوره انتخابات کانون