دشتی اردکانی خبر داد: حذف بند ج از تبصره 8 لایحه بودجه سال 98