مراسم افتتاح دفتر ثبت ‎نام گواهی امضای الکترونیکی در گلستان برگزارشد