دیدار نوروزی هیات مدیره کانون با سردفتران و دفتریاران