ششمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان تهران برگزار شد