اسناد به‌جامانده آیت الله کاشانی و دکتر مصدق طعمه حریق شد