همایش شش دی استانها/همایش نکوداشت روز دفاتر اسناد رسمی در استان مازندران برگزار شد