پیرو اطلاع رسانی قبلی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان