اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص اجرای طرح واریز 10% برخط (آنلاین)