بسیج سردفتران و دفتریاران چهلمین سالگرد دفاع مقدس را گرامی داشت