دعوت از همکاران علاقمند به رشته فوتسال/ حضور پژمان جمشیدی در تمرینات تیم کانون