تبریک مسئول کمیته رفاهی ورزشی کانون به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش