دیدار رییس کانون با وزیر دادگستری درخصوص لایحه نحوه تملک آپارتمان‌ها