دومین مراسم تجلیل از سردفتران و دفتریاران بازنشسته دفاتر اسناد رسمی کشور برگزار شد