تفاهم نامه کانون سردفتران و دفتریاران و فدراسیون تنیس روی میز