دیدار و گفت وگوی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با معاون حقوقی ریاست جمهوری