تجلیل از بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال کانون سردفتران و دفتریاران