کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 06 آذر 1399

دفتر ثبت نام امضای الکترونیک

کارگاه آموزشی گواهی امضای الکترونیک در کانون سردفتران تشکیل شد

کارگاه آموزشی گواهی امضای الکترونیک در کانون سردفتران تشکیل شد

کارگاه آموزشی گواهی امضای الکترونیک، ششم و هفتم آبان ماه در کانون سردفتران و دفتریاران تشکیل شد.

دوره آموزشی امضاء الکترونیک برای سردفتران استان اصفهان برگزار شد

دوره آموزشی امضاء الکترونیک برای سردفتران استان اصفهان برگزار شد

دوره آموزشی امضا الکترونیک با استقبال بیش از یکصد و سی نفر از سردفتران در استان اصفهان برگزار شد.

فرم درخواست صدور گواهی الکترونیکی

فرم درخواست صدور گواهی الکترونیکی

 
*** فرم درخواست صدور گواهی الکترونیکی
 
*** نحوه تکمیل فرم و مدارک لاز

  • درحال نمایش مورد 21 تا 23 از 23 مورد. (تعداد موارد در هر صفحه: 10 مورد)